Добредојдовте www.muzejgevgelija.mk  е интернет страница, на која посетителите ќе можат да дознаат и да ги најдат сите оние информации кои се поврзани со активностите и настаните кои ги подготвува Национална Установа Музеј - Гевгелија. Повеќето информации на веб страната www.muzejgevgelija.mk  се превземени од ВОДИЧ низ постојаната археолошка поставка” 2005 од Бобан Хусеновски и Емил Сламков  и ,,Уметноста на Вардарски Рид,, 2004 од Е.Сламков Фотографиите се од нашата богата, фото документација. За дополнителни информации во врска со НУ Музеј - Гевгелија ве молиме контактирајте со нас на e-mail адресата подолу: Работно време: од понеделник до петок од 08.00до 16.00 часот. Тел. 034 213 660 / 034 218 673 Отворено за посетители: од понеделник до петок од 9.00 до 15.00 часот. Викенд и празници со најава.
Целата содржина на овој веб сајт е сопственост на НУ Музеј - Гевгелија. За било какви измени и маркетиншко користење на web апликацијата потребно е писмено одобрение од страна на директорот на  НУ Музеј - Гевгелија.
Добредојдовте
Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Почеток Музејска продавница Сувенирница Гортинија Сувенирница Тауријана Сувенири Контакт Уметничка галерија - Амам
Посетете нѐ!
Посети Работно време Почеток Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12