Линкови
Општина Гевгелија - http://www.gevgelija.gov.mk/ Министерство за Култура на Република Македонија - www.kultura.gov.mk Управа за заштита на културно наследство - www.uzkn.gov.mk Македонско археолошко научно друштво http://mand.org.mk НУ Музеј на Македонија - Скопје - http://www.musmk.org.mk Музеј на град Скопје http://www.mgs.org.mk НУ Завод и музеј Битола - www.muzejbt.org.mk Национална Установа Стоби - www.stobi.mk Виничко Кале - Музеј Теракота http://muzejterakota.mk/istorijanaistrazuvanje.html Македонски археолошки весник - www.mav.mk Археологика - http://www.archaeologica.org.mk/ Археолошки локалитет "Тумба Маџари"- www.tumbamadzari.org.mk Национален комитет - ИКОМОС Македонија http://www.icomos.org.mk Македонски национален комитет - http://www.icom-macedonia.org.mk/ Каламус - http://www.kalamus.com.mk/default.asp.htm The Texas Foundation for Archaeological & Historical Research http://www.tfahr.org
Почеток Музејска продавница Сувенирница Гортинија Сувенирница Тауријана Сувенири Контакт Уметничка галерија - Амам
Посетете нѐ!
Посети Работно време Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12 Линкови Линкови