Уметничка галерија - Амам
Амам
Уметничка Галерија АМАМ       И З Л О Ж Б А                ,,Гевгелија низ векови'' Галерија АМАМ Уметничка Art Gallery AMAM Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови
,КОКИНО - МИСТИЧЕН ШЕПОТ НИЗ ВЕЧНОСТА,,.
ски
25 години независна Република Македонија
Понеделник 26.12.2016 во 12.00 час. Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' по повод јубилејот ,,130 години град Гевгелија'' ______________________________________ Monday 26.12.2016 at 12:00. Ethnological exhibition ''Gevgelija throughout the centuries'' On the occasion of 130 years city ''Gevgelija ''
Експонат: Пафта E9145, направена од сребро со позлата, XIX - XX век; дел од стара женска носија, рачно изработена с.Хума, Гевгелија ___________________________ Ethnological Collection Exhibit: Buckle E9145, made of silver with gold plating, XIX - XX century; part of old female costume, handmade, from village Huma, Gevgelija
Пафта E9145, направена од сребро со позлата, XIX - XX век; дел од стара женска носија, рачно изработена с.Хума, Гевгелија Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови''
И З Л О Ж Б А
25 години независна Република Македонија
отварање 17.02.2017 во 12 часотПочитувани Државниот архив на Република Македонија и НУ Музеј Гевгелија имаат чест да Ве поканат на отварањето на изложбата ,,25 години независна Република Македонија,, на 17.02.2017 година (петок) во Уметничката галерија Амам-Гевгелија со почеток во 12.00 часот. ______________________________________
Изложбата содржи 21 ПВЦ Банери на кои преку претставените документи и фотографии, почнувајќи од осамостојувањето и прогласување на независноста на Република Македонија, се следат настаните кои се случуваа во наредните 25 години, како меѓународна соработка и признавање на Република Македонија, монетарно осамостојување, формирање на АРМ и други политички и општествени достигнувања и успеси во културниот и спортски живот на Република Македонија во овој 25 годишен јубилеен период.
25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија 25 години независна Република Македонија
Објавено на 17.02.2017 во 20 часот
State Archive of the Republic of Macedonia and NU Museum - Gevgelija   have the honour to invite you to the exhibition opening “25 years of INDEPENDENT MACEDONIA”
  Љупчо Илиевски e-mail : ljupcoilievski@gmail.com              www.ljupcoilievski.mk
,,Убавината ја живееме,,                                                         од Љупчо Илиевски во                                                            Уметничката галерија                                                             Амам - Гевгелија.                                                            15 мај 2017
И З Л О Ж Б А 06.2017
УМЕТНОСТ ВО ВРЕМЕ НА СУША (Кон изложбата на четворица млади струмички уметници:                                                                                                                                                                 Љупка Галаска-Василев, Никола Пијанманов, Ване Костуранов и Марјан Ѕин) Уметничкото дело е најголемиот сведок на безвременоста, само тоа немо раскажува за нас, за тоа од каде тргнавме и до каде сме стигнале. Создадено од раката на уметникот, секое дело има своја мисија, да просветлува и освестува, да гради храмови за причесна и спокој на човечката душа.
Четворица млади струмички уметници Четворица млади струмички уметници Четворица млади струмички уметници Четворица млади струмички уметници Четворица млади струмички уметници Четворица млади струмички уметници
И З Л О Ж Б А
УБАВИНАТА ја ЖИВЕЕМЕ. Минуваме низ неа, покрај неа, застануваме до неа... Ама, сепак, некој треба да ни ја покаже за да ја видиме! УБАВИНАТА. Еве, тоа го прават фотографиите на Љупчо Илиевски: ни ги отвораат очите, ни покажуваат што ИМА во Преспа. ИМА ЕЗЕРО. А исконска вистина е – каде има вода, има и живот. Каде има живот, има СÉ...
Амам Амам Уметничка Галерија АМАМ       И З Л О Ж Б А                     ,,ДЛУГ 2017''