Република Македонија Национална установа Музеј - Гевгелија Адреса: Маршал Тито бр.26 Гевгелија Директор: Археолог кустос - советник Емил Сламков email: emil_muzejgev@yahoo.com
      Тел: 034 213 660; 034 218 673
Контакт
Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12 Контакт Контакт